REHABILITACI POSKYTUJEME  PO PŘEDLOŽENÍ ŽÁDANKY NA REHABILITACI, KDE JE  NAORDINOVÁNA LÉČBA, PROCEDURY.

Vzor žádanky:

Platnost FT poukazu je 7 dní od jeho vydání odborným lékařem, proto je nutné, abyste k nám poukaz do 7 dnů dopravili i pokud se objednáváte telefonicky.

Platí pro fyzioterapii a elektroléčbu.

 

 

 

 

Individuální fyzioterapie

Individuální terapii provádíme pacientům s široký spektrem nemocí - po úrazech, operacích, zejména pohybového aparátu, po cévních mozkových příhodách, s interními či neurologickými diagnozami, zabýváme se problematikou onemocnění páteře, kloubů atd.

Každý pacient je při své úvodní návštěvě komplexně fyzioterapeutem vyšetřen, je mu nastaven individuální cvičební plán a je instruován ke cvičení pro doma. Dále pacienta seznámíme s režimovými opatřeními , které při dodržování povedou k rychlejšímu návratu do běžného života. Při individuální terapii klademe důraz na aktivní zapojení pacienta a odpovědnější přístup ke svému zdraví.

Dle indikace lékařů využívají fyzioterapeuti při léčbě širokou škálou metod

Využívané metodiky:

 

- MĚKKÉ A MOBILIZAČNÍ TECHNIKY

- KINEZIOLOGICKÝ ROZBOR FYZIOTERAPEUTEM

- REFLEXNÍ A FACILITAČNÍ TECHNIKY

- KABATOVA TECHNIKA

- BĚŽECKÝ TRENAŽÉR

- POSTIZOMETRICKÁ RELAXACE, RYTMICKÁ STABILIZACE

- POSILOVACÍ TECHNIKY, ROTOPED, POSILOVACÍ STROJ,

- SENZOMOTORICKÁ STIMULACE - NESTABILNÍ PLOŠINA

- RELAXAČNÍ TECHNIKY

- AUTOMOBILIZAČNÍ TECHNIKY

- BALANČNÍ TECHNIKY( balanční sandál, úseč, bossu,..)

- STABILIZAČNÍ TECHNIKY

- TRAKCE

- MÍČKOVÁ FACILITACE a MOBILIZACE

- MANUÁLNÍ LYMFODRENÁŽE

- KOMPLEXNÍ PÉČE O JIZVU

- a další odborné techniky

Výše uvedené rehabilitační výkony můžete absolvovat i bez doporučení lékaře. V tomto případě si výkony hradíte sami podle stanoveného ceníku.